Chi nhánh Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt tại Hải Phòng

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Thành Phố Hải Phòng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Hồng Bàng 1 địa điểm, ...

  • Quận Hồng Bàng
  • CN Hải Phòng

    Số 43 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Chi nhánh Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt tại quận/huyện của Hải Phòng